Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 165 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1601Ahalişçileriýakylýan peçlerde ýükleýji-düşürijiýyl töweregi
1602Ahalişçileriçig kerpiç örüjiýyl töweregi
1603Ahalişçileristropnyjyýyl töweregi
1604Ahalişçilerielektromontýorýyl töweregi
1605Ahalişçilerikebşirleýjiýyl töweregi
1606AhalişçileriUssaýyl töweregi
1607Aşgabatkabel-kebşirleýjiýyl töweregi
1608Aşgabatbagbanýyl töweregi
1609hünärmenýyl töweregi
1610Aşgabatesasy hünärmenýyl töweregi

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi