Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 77 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
11Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryS.Türkmenbaşy etrap 2-nji sport desgasynyñ direktory1 gün
12Daşoguzekarançy, bagban, gök ekarançy (pagtaçy, gallaçy, bakjaçy)Boldumsaz etrabynyn Agzybirlik dayhan birlesiginde karendeci2 gün.
13Daşoguzekarançy, bagban, gök ekarançy (pagtaçy, gallaçy, bakjaçy)Boldumsaz etrabynyn medeniyet dayhan birlesiginde karendeci2 gün.
14Daşoguzekarançy, bagban, gök ekarançy (pagtaçy, gallaçy, bakjaçy)Boldumsaz etrabynyn 10 yyl Abadanlyk dayhan birlesiginde karendeci2 gün.
15DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Galypcy ussa2 gün.
16DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Santehnik ussa2 gün.
17DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Demirci ussa2 gün.
18DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Howalandyrma ussa2 gün.
19Daşoguzenjamlary gurnaýjyBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Elektrik gurnayjy ussa2 gün.
20DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Boyagcy ussa2 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi