Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 88 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
11DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Howalandyrma ussa1 gün
12Daşoguzenjamlary gurnaýjyBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Elektrik gurnayjy ussa1 gün
13DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Boyagcy ussa1 gün
14DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Suwagcy ussa1 gün
15DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Kerpic oryan ussa1 gün
16DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Betoncy ussa1 gün
17DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Isci1 gün
18Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryBoldumsaz etrap çagalar we ýetginjekler sport mekdebi. Direktor1 gün
19Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrap Çagalar we ýetginjekler sport mekdeibiniň Tälimçisi1 gün
20DaşoguzlukmanlarBoldumsaz etrabynyn Hassahanasynyn 269-njy oba saglyk oyunin masgala feldseri1 gün

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi