Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 185 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
11Daşoguzfarmakologlar, bakteriologlar we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenlerboldumsaz etrabynyn AweKYGGG-na jemagat gigiyenasy boyunca sanitariya lukmany 18 gün.
12DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Howalandyrma ussa18 gün.
13Daşoguzenjamlary gurnaýjyBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Elektrik ussa18 gün.
14DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Isci18 gün.
15Daşoguztikinçiler,keşde bejerýänler we şoňa golaý kärdäki işçilerBoldumsaz etrap El keşde edýän tikinçi18 gün.
16Daşoguzöýlerde aýratyn hyzmatlary ýerine ýetirýän işgärlerBoldumsaz etrap Toý bezegçi (erkek oglan)18 gün.
17Daşoguzöý hyzmatçysy we otag süpürijiBoldumsaz etrap Tam süpüriji18 gün.
18Daşoguzdellekçi, wesmeçi, himiki usul bilen geýim arassalamak boýunça işgär, kir ýuwulýan ýerBoldumsaz etrap Dellekçi18 gün.
19Daşoguzdellekçi, wesmeçi, himiki usul bilen geýim arassalamak boýunça işgär, kir ýuwulýan ýerBoldumsaz etrap Saç, ýüz bejeriji18 gün.
20Daşoguzkompýuter sistemalaryny işläp taýýarlaýjylar we seljerijilerBoldumsaz etrap EHM operatory18 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi