Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 129 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
21Ahaldurmuş we pensiýa üpjünçiligi boýunça döwlet gullukçylaryAhal welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligiň başlygynyň orunbasary4 gün.
22DaşoguzhasabatçylarS.Türkmenbaş etrabynyñ Çagalar we ýetginjekler sport mekdebinde instruktor-usulýetçi4 gün.
23Daşoguzekarançy, bagban, gök ekarançy (pagtaçy, gallaçy, bakjaçy)Boldumsaz etrabynyn Agzybirlik dayhan birlesiginde karendeci5 gün.
24Daşoguzekarançy, bagban, gök ekarançy (pagtaçy, gallaçy, bakjaçy)Boldumsaz etrabynyn medeniyet dayhan birlesiginde karendeci5 gün.
25Daşoguzekarançy, bagban, gök ekarançy (pagtaçy, gallaçy, bakjaçy)Boldumsaz etrabynyn 10 yyl Abadanlyk dayhan birlesiginde karendeci5 gün.
26DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Galypcy ussa5 gün.
27DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Santehnik ussa5 gün.
28DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Demirci ussa5 gün.
29DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Howalandyrma ussa5 gün.
30Daşoguzenjamlary gurnaýjyBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Elektrik gurnayjy ussa5 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi