Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 136 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
21DaşoguzişçileriBoldumsaz etrap 12-nji GGM-de her dürli işçi18 gün.
22DaşoguzlukmanlarBoldumsaz etrap Hassahanasynyn maslahat beriş we keseli anyklaýyş bölüminiň 29-njy maşgala meýdançasynyň wagtlaýyn maşala lukmany18 gün.
23DaşoguzlukmanlarBoldumsaz etrap Hassahanasynyn maslahat beriş we keseli anyklaýyş bölüminiň 22-nji maşgala meýdançasynyň wagtlaýyn maşala lukmany18 gün.
24DaşoguzlukmanlarBoldumsaz etrap Hassahanasyň maslahat beriş we keseli anyklaýyş bölüminiň 26-njy maşgala meýdançasynyň wagtlaýyn maşgala lukmany18 gün.
25DaşoguzlukmanlarBoldumsaz etrap Hassahanasynyn 269-njy "Gara ýylgyn" oba saglyk öýüniň masgala feldşeri18 gün.
26DaşoguzlukmanlarBoldumsaz etrap Hassahanasynyn 268-nji "Tahiýataş" oba saglyk öýüniň maşgala feldşeri18 gün.
27Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryBoldumsaz etrabynyn sport we yaslar syyasaty bolumi18 gün.
28Daşoguzekarançy, bagban, gök ekarançy (pagtaçy, gallaçy, bakjaçy)Boldumsaz etrabynyn Agzybirlik dayhan birlesiginde karendeci18 gün.
29Daşoguzekarançy, bagban, gök ekarançy (pagtaçy, gallaçy, bakjaçy)Boldumsaz etrabynyn 10 yyl Abadanlyk dayhan birlesiginde karendeci18 gün.
30Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyn 16-njy orta mekdebiniň müdiriniň okuw terbiýeçilik işleri baradaky orunbasary18 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi