Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 161 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
31Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyn 12-nji orta mekdebiniň müdiriniň okuw terbiýeçilik işleri baradaky orunbasary18 gün.
32Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyn 9-njy orta mekdebiniň müdiriniň terbiýeçilik işleri baradaky orunbasary18 gün.
33Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyn 8-nji orta mekdebiniň okuw işeri baradaky orunbasary18 gün.
34Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrap bilim bölüminiň okuw dersleri boýunça hünärmeni18 gün.
35Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyn 11-nji orta mekdebiniň müdiri18 gün.
36Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyň 7-nji orta mekdebiniň müdiriniň okuw terbiýeçilik işleri baradaky orunbasary18 gün.
37Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyň 5-nji çagalar bagynyň müdiri18 gün.
38Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyň 27-nji orta mekdebiniň okuw işleri boýunça orunbasary18 gün.
39Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyň 7-nji çagalar bagynyň müdiri18 gün.
40Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyň 33-nji orta mekdebiniň müdiri18 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi