Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 104 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
31DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Boyagcy ussa5 gün.
32DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Suwagcy ussa5 gün.
33DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Kerpic oryan ussa5 gün.
34DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Betoncy ussa5 gün.
35DaşoguzişçileriBoldumsaz etrabynyn Bas kuwwat h/k Isci5 gün.
36Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryBoldumsaz etrap çagalar we ýetginjekler sport mekdebi. Direktor5 gün.
37Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrap Çagalar we ýetginjekler sport mekdeibiniň Tälimçisi5 gün.
38DaşoguzlukmanlarBoldumsaz etrabynyn Hassahanasynyn 269-njy oba saglyk oyunin masgala feldseri5 gün.
39Daşoguzhasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerBoldumsaz etrap Daýhan bankynyň Buhgalter hasabaty we hasaby bölüminiň hünärmeni (0,50 iş birlik)5 gün.
40Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryBoldumsaz etrap "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň dolandyryjysynyň orunbasary, Karzlaşdyryş bölüminiň başlygy5 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi