Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 114 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
41Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryBoldumsaz etrap "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň orunbasary, Karzlaşdyryş bölüminiň başlygy18 gün.
42Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryBoldumsaz etrap Pensiya gaznasy bölüminiň başlygy18 gün.
43Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylarytehniki howpsuzlyk, raýat goranyşy we adatdan daşary ýagdaýlar bölüminiň başlygy18 gün.
44DaşoguzişçileriS.Türkmenbaşy etrabynyñ Goşa köpri daýhan hojalygynda işçi19 gün.
45BalkanişçileriSürüji19 gün.
46Balkanmaşynlaryň we enjamlaryň operatoryHalta gaplary öndürmek boýunça kesiji maşynlaryň maşinisti19 gün.
47Balkanmaşynlaryň we enjamlaryň operatoryEkstruderleriň maşinisti19 gün.
48Balkanbölümçeleriň ýolbaşçylarySmena ussasy19 gün.
49DaşoguzlukmanlarGörogly etrap Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy arassaçylyk gigiýena bölüminiň müdiri20 gün.
50DaşoguzhasabatçylarTürkmenistanyň "Daýhanbank"döwlet täjirçilik bankynyň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap şahamçasy karzlaşdyryş bölüminiň esasy hünärmeni20 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi