Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 12 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
41Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerS.Türkmenbaşy etrabynyñ 65-nji orta mekdebiniñ müdiri3 gün.
42Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerS.Türkmenbaşy etrabynyñ 17-nji orta mekdebiniñ müdiri3 gün.
43DaşoguzlukmanlarS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ rentgen kesel anyklaýyş bölüminiñ laboranty (h/h) (0,5)3 gün.
44DaşoguzlukmanlarS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ barlaghana bölüminiñ kiçi şepagat uýasy (h/h) (0,5)3 gün.
45DaşoguzlukmanlarS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ barlaghana bölüminiñ kiçi şepagat uýasy (0,5) 3 gün.
46DaşoguzlukmanlarS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ saglygy goraýyş hasabat maglumatçysy3 gün.
47DaşoguzlukmanlarS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ 428-nji oba saglyk öýünde maşgala şepagat dogany3 gün.
48Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerGörogly etrabynyň Çagalar we ýetginjekler sport mekdebi tälimçi mugallym7 gün.
49DaşoguzhasabatçylarTürkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň Görogly etrap şahamçasy oba hojalyk önümçiligini karzlaşdyrmak bölüminiň baş agranomy7 gün.
50DaşoguzlukmanlarGörogly etrabynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy lukman epidemiolog7 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi