Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 291 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
51Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryBoldumsaz etrabynyn sport we yaslar syyasaty bolumi27 gün.
52Daşoguzekarançy, bagban, gök ekarançy (pagtaçy, gallaçy, bakjaçy)Boldumsaz etrabynyn Agzybirlik dayhan birlesiginde karendeci27 gün.
53Daşoguzekarançy, bagban, gök ekarançy (pagtaçy, gallaçy, bakjaçy)Boldumsaz etrabynyn 10 yyl Abadanlyk dayhan birlesiginde karendeci27 gün.
54Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryBoldumsaz etrap "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankynyň orunbasary, Karzlaşdyryş bölüminiň başlygy27 gün.
55Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryBoldumsaz etrap Pensiya gaznasy bölüminiň başlygy27 gün.
56Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrap bilim bölüminiň okuw dersleri boýunça hünärmeni27 gün.
57Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyn 11-nji orta mekdebiniň müdiri27 gün.
58Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyň 7-nji orta mekdebiniň müdiriniň okuw terbiýeçilik işleri baradaky orunbasary27 gün.
59Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyň 5-nji çagalar bagynyň müdiri27 gün.
60Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyň 27-nji orta mekdebiniň okuw işleri boýunça orunbasary27 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi