Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 67 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
61Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyn 12-nji orta mekdebiniň müdiriniň okuw terbiýeçilik işleri baradaky orunbasary27 gün.
62Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyn 9-njy orta mekdebiniň müdiriniň terbiýeçilik işleri baradaky orunbasary27 gün.
63Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyn 16-njy orta mekdebiniň müdiriniň okuw terbiýeçilik işleri baradaky orunbasary27 gün.
64Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyn 8-nji orta mekdebiniň okuw işeri baradaky orunbasary27 gün.
65Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyň 7-nji çagalar bagynyň müdiri27 gün.
66Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerBoldumsaz etrabynyň 33-nji orta mekdebiniň müdiri27 gün.
67AhallukmanlarSaglyk otagynyn lukmanyaý töweregi
68AhalişçileriIsciaý töweregi
69Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryDirektoryn orunbasaryaý töweregi
70Ahalhoreograflar we tansçylarTans goyujyaý töweregi

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi