Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 129 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
71Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerKöneürgenç etrap Bilim bölümi. 1,7,8,20,21,24,31,35,38,44,-nji orta mekdepleriň türkmen dili mugallymy18 gün.
72Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerKöneürgenç etrap bilim bölümi.1,2,3,4,8,11,12,14,15,17,18,22,23,24,26,28,29,30,31,33,34, 35,36,37,38, 39, 42,43,47, 48,49-njy orta mekdepleriniň iňlis dili ders mugallymy18 gün.
73Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerKöneürgenç etrap bilim bölümi.1,2,6,9,11,14,24,29,31,34,36,37,38,39,44,47,48,49-njy orta mekdepleriň rus dili mugallymy18 gün.
74Maryýük awtomobilleriniň sürüjileriSürüji18 gün.
75AşgabatykdysatçylarTürkmenistanyň Merkezi bankynyň esasy hünärmeni20 gün.
76Daşoguzbölümçeleriň ýolbaşçylaryKoneurgenc saherinin Pensiya gaznasynyn bolumi baslygyn orunbasary20 gün.
77Daşoguzinžener-mehanikler we ulagda işleýän tehnologlarKoneurgencdaki awtoulag karhanasy tehniki onumcilik isleri boyunca hunarmen20 gün.
78DaşoguzykdysatçylarKoneurgencdaki awtoulag karhanasyna bas ykdysatcy20 gün.
79DaşoguzlukmanlarGörogly etrap hassahanasy statist lukmany20 gün.
80Daşoguzykdysatçylar Dayhanbank DTB-nyn Gorogly etrap şahamçasynyñ hasaby we hasabaty bölüminde baş hünärmen20 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi