Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 33 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
71Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryAk altyn oba medeniyet oyunin mudiriaý töweregi
72Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryRysgally oba medeniyet oyunin mudiriaý töweregi
73Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryBolumin baslygyaý töweregi
74Ahalhasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerHunarmenaý töweregi
75AhalişçileriDemir yollarynda montyoraý töweregi
76Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryArassacylyk gigiyena boluminin mudiriaý töweregi
77Ahalhasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenlerHunarmenaý töweregi
78AhalhasabatçylarBas buhgalteraý töweregi
79Ahalbölümçeleriň ýolbaşçylaryDolandyryjyaý töweregi
80Ahalbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerSarahs etrabybyn 10-njy cagalar bagynyn mudiriaý töweregi

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi