Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 271 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
81AhallukmanlarDeri-wenerolog lukmany21 gün.
82Balkankompýuter boýunça beýleki toparlara girmedik hünärmenlerbaş hünärmen22 gün.
83Balkanmaglumatlary taýarlamak boýunça işgäriş dolandyryjy22 gün.
84Balkanhukuk gurşawyndaky hünärmenlerbaş ýurist22 gün.
85Ahalbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerRus dili mugallymy23 gün.
86Daşoguzýük awtomobilleriniň sürüjileriKöneürgenç Gallaönümleri kärhanasynda Ýük awtoulagynyň sürüjisi (sagat 10-dan 20-ä çenli) 24 gün.
87DaşoguzhasabatçylarKöneürgenç Gallaönümleri kärhanasynyň Hasaphana bölüminiň esasy hünärmen buhgalter24 gün.
88Daşoguzlukmanlar16-njy OSM-ň maşgala lukmany25 gün.
89DaşoguzlukmanlarMB we KA bölüminiň hirurg we döwük-ýenjik lukmany25 gün.
90DaşoguzlukmanlarMB we KA bölüminiň döwük-ýenjik lukmany25 gün.

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi