Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 1 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1DaşoguzhasabatçylarS.Türkmenbaşy etrap häkimliginiñ işgärler boýunça baş hünärmeni12 sag. töweregi
2Daşoguzbinagärler, inženerler, menejerlarS.Türkmenbaşy etrap häkimliginiñ arhitektory12 sag. töweregi
3DaşoguzykdysatçylarS.Türkmenbaşy etrap häkimliginiñ ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiñ 1-derejeli hünärmeni12 sag. töweregi
4DaşoguzykdysatçylarS.Türkmenbaşy etrap häkimliginiñ ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiñ baş hünärmeni12 sag. töweregi
5Daşoguzýeňil awtomobilleriň,taksileriň we awtofurgonlaryň sürüjileriS.Türkmenbaşy etrap häkimliginiñ sürüjisi12 sag. töweregi
6Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerS.Türkmenbaşy etrabynyñ 4-nji çagalar bagynyñ müdiri13 sag. töweregi
7Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerS.Türkmenbaşy etrabynyñ 65-nji orta mekdebiniñ müdiri13 sag. töweregi
8Daşoguzbilim ulgamyndaky pedagogik işgärler we hünärmenlerS.Türkmenbaşy etrabynyñ 17-nji orta mekdebiniñ müdiri13 sag. töweregi
9DaşoguzlukmanlarS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ rentgen kesel anyklaýyş bölüminiñ laboranty (h/h) (0,5)13 sag. töweregi
10DaşoguzlukmanlarS.Türkmenbaşy etrap hassahanasynyñ barlaghana bölüminiñ kiçi şepagat uýasy (h/h) (0,5)13 sag. töweregi

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi