Iş gözlegi


Şu aşakdaky boş iş orunlar hödürlenýar:Eye 13 gezek görüldi

SebitHünär toparyBoş iş ornunyň doly adyTäzelenen
1DaşoguzişçileriGubadag etrabynyñ telekecisi Geldimyradow Saparmyratda awtoulaglary abatlayjy7 sag. töweregi
2Maryöýlerde aýratyn hyzmatlary ýerine ýetirýän işgärlerTürkmenistanyň ýangyna garşy meýletin jemgyýetiniň Ýolöten şahamçasyna peç ussasy10 sag. töweregi
3Marymaşinistleri oba hojalyk enjamlarynyňÝolöten etrabynyň Atçapar daýhan birleşigine mehanizator10 sag. töweregi
4Maryekarançy, bagban, gök ekarançy (pagtaçy, gallaçy, bakjaçy)Ýolöten etrabynyň Atçapar d/b-ne gözegçi10 sag. töweregi
5Daşoguzinžener-elektrikler, inžener-energetikler elektromontÿor 13 sag. töweregi
6Daşoguzlukmanlarkiçi śepagat uÿasy 13 sag. töweregi
7Daşoguzlukmanlarmugallym ätiÿaç 13 sag. töweregi
8DaşoguzlukmanlarElektrik enjamlara hyzmat edyäni ücin elektromontÿor 13 sag. töweregi
9Daşoguzenjamlary gurnaýjyKoneurgencdaki awtoulag karhanasy abatlayysussa14 sag. töweregi
10Daşoguzlukmanlarśepagat uya tomus14 sag. töweregi

Boş iş orunlarynyň doly ady boýunça sözüň gözlegi