ählisi
 • ählisi
 • Aşgabat
 • Ahal
 • Balkan
 • Daşoguz
 • Lebap
 • Mary
 • Büzmeýin etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  744000, Büzmeýin etrap, Oguzhan köçe, j.8

  (99312) 33-24-12 (99312) 33-24-13

 • Berkararlyk etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  744000, Seýitnazar Seýdi köçe, j.3

  (99312) 92-21-37 (99312) 92-23-88

 • Köpetdag etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  744000, Seýitnazar Seýdi köçe, j.3

  (99312) 92-71-82 (99312) 92-10-94

 • Ahal welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi

  745205, ş.Änew, Ahal köçe, j.4

  (993137) 3-36-32 (993137) 3-35-56

 • Ak-bugdaý etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745205, ş.Änew, Watan köçe, j.1

  (993137) 3-67-14

 • Babadaýhan etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745360, ş. Babadaýhan, Gülzar köçe, j.2

 • Bäherden etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745180, Bäherden etrap, Türkmenbaşy köçe, j.5

  (993131) 2-30-52

 • Kaka etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745340, Kaka şäherçe, köçe Rowaçlyk, j.2

  (993133) 3-15-69 (993133) 3-17-38

 • Gökdepe etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745190, ş. Gökdepe, Turkmenbaşy şaýoly, j.10

  (993132) 6-00-48 (993132) 6-00-34

 • Sarahs etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745250, Sarahs şäherçe, köçe Nyýazow, j.41

  (993134) 2-20-71 (993134) 2-12-60

 • Tejen etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745360, Tejen etrap, köçe Magtymguly j.35

  (993135) 4-86-19

 • Tejen şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745360, Tejen etrap, köçe Magtymguly. j.35

  (993135) 4-46-29

 • Balkan welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi

  745100, ş.Balkanabat, kwartal 184, j.1

  (993222) 2-90-18 (993222) 2-84-45

 • Balkanabat şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745100, ş.Balkanabat, kwartal 184, j.1

  (993222) 2-84-48 (993222) 2-80-62

 • Bereket etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745130, Bereket etrap, köçe Garajaýew, j.16

  (993247) 3-29-44 (993247) 3-13-82

 • Esenguly etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745240, Esenguly etrap, köçe D.Balgyzyl-10, j.345

  (993245) 3-20-78 (993245) 3-21-75

 • Etrek etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745230, Etrek etrap, köçe Magtymguly , j.26

  (993242) 4-09-10 (993242) 4-09-08

 • Bagtyýarlyk etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  744000, Seýitnazar Seýdi köçe, j.3

  (99312) 92-21-37 (99312) 92-23-96

 • Gumdag şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745110, ş. Gumdag, 8-nji kwartal, j.4

  (993241) 4-30-21 (993241) 4-39-40

 • Serdar şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745150, Serdar etrap, köçe Ýa. Geldimämmedowa, j.18

  (993246) 5-45-54 (993246) 5-25-22

 • Türkmenbaşy etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745000, Türkmenbaşy etrap, köçe Magtymguly, j.11

  (993243) 7-99-37 (993243) 7-81-85

 • Türkmenbaşy şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745000, ş.Türkmenbaşy, köçe Annatäç Magtymowa, j.11

  (993243) 2-05-88 (993243) 2-32-64

 • Daşoguz welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi

  746300, ş. Daşoguz, köçe 10 ýyl Abadanlyk, j.11

  (993322) 9-07-03 (993322) 9-06-03

 • Boldumsaz etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746350, Boldumsaz etrap, köçe adyndaky. P.Ýegendurdyýewa, j.18

  (993346) 4-01-00

 • Görogly etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746380, Görogly etrap, köçe A. Ataýewa, j.75

  (993340) 3-07-28 (993340) 3-15-48

 • Akdepe etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746340, Akdepe etrap, köçe Aşyk Aýdyň, j.76

  (993344) 3-03-43 (993344) 3-03-29

 • Daşoguz şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746300, ş.Daşoguz, köçe N. Andalyp, j.21

  (993322) 5-62-52 (993322) 5-04-97

 • Gubadag etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746380, Gubadag etrap, köçe Azatlyk, j.45

  (993345) 3-08-92

 • Gurbansoltan eje etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746320, etrap Gurbansoltan, köçe Parahatçylyk, j.1

  (993343) 3-13-28

 • Köneurgenç etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746350, Köneurgenç etrap, köçe S.Nyýazowa, j.2

  (993347) 3-70-95

 • Köneurgenç şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746350, Köneurgenç etrap, köçe adyndaky. S.Nyýazowa, j.2

  (993347) 3-70-07 (993347) 3-70-06

 • Ruhubelent etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  Ruhubelent etrap, köçe Şagadam, j.5

  (993343) 3-11-51

 • S.A.Nyýazow etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746311, S.A.Nyýazow etrap, şaýoly Türkmenbaşy, j.2

  (993348) 3-30-30 (993348) 3-00-98

 • S.Türkmenbaşy etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746400, S.Türkmenbaşy etrap, şaýoly S.Türkmenbaşy, j.1

  (993349) 3-03-37 (993349) 3-03-31

 • Oguzhan etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  755406, şäherçe Deňizhan, köçe Azady, j.28

  (993559) 6-58-78

 • Serdar etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745150, Serdar etrap, köçe Ýa.Geldimämmedowa, j.18

  (993246) 5-44-30 (993246) 7-01-14

 • Darganata etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746240, Darganata etrap, şaýoly S.Türkmenbaşy, j.49

  (993445) 2-15-14

 • Dänew etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746200, Dänew etrap, geňeşlik Parahat, köçe M.Saburowa, j.17

  (993446) 3-21-31

 • Döwletli etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746613, şäherçe Döwletli, Şaýoly köçe, j.12

  (993434) 2-01-15

 • Farap etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746070,  şäherçe Farap, köçe Amyderýa, j.4

  (993448) 2-22-35

 • Gazojak şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746240, ş. Gazojak , köçe Azady, j.504

  (993438) 2-11-52

 • Hojambaz etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746150, Hojambaz etrap , A.Nyýazowa adyndaky köçe, j.21

  (993442) 2-07-87

 • Halaç etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746632, Halaç etrap , A.Nyýazowa adyndaky köçe, j.21

  (993441) 2-07-61

 • Kerki etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746620,  ş.Kerki , A.Nyýazowa adyndaky köçe, j.7

  (993444) 2-10-59

 • Saýat etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746120, şäherçe Saýat , köçe Türkmenabat, j.39

  (993447) 2-35-11

 • Türkmenabat şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746100, ş.Türkmenabat, köçe Magtymguly, j.2

  (993422) 3-17-28

 • Mary welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi

  745400, ş. Mary , köçe Magtymguly, j.6

  (993522) 6-77-07 (993522) 6-76-99

 • Baýramaly etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746000, ş.Baýramaly, köçe Talyplar, j.3

  (993564) 6-26-76

 • Baýramaly şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746000, ş. Baýramaly, köçe Nurana, j.87

  (993564) 3-02-20 (993564) 3-02-05

 • Garagum etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746014, Garagum etrap, şäherçe.Ýagty-ýol, köçe Atabaýew, j.7

  (993557) 4-02-36

 • Mary etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745400, Mary etrap, PMK 9, Sakarçäge garaýoly 1 km

  (993522) 7-43-57

 • Mary şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745400, ş. Mary, köçe Ýaşlyk, j.5

  (993522) 6-71-31 (993522) 6-36-98

 • Murgap etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745450, ş. Murgap, köçe Sähetmyradow, j.8

  (993565) 4-00-19

 • Çärjew etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746100, Çärjew etrap, şäherçe.Hoja-gala, köçe Magtymguly, j.2

  (993422) 4-56-97

 • Aşgabat şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi

  744000, Seýitnazar Seýdi köçe, j.3

  (99312) 92-21-37 (99312) 92-62-20

 • Sakarçäge etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745420, ş.Sakarçäge, köçe Merw, j.48

  (993566) 5-34-30

 • Serhetabat etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745570, ş .Serhetabat, köçe Galkynyş, j.5

  (993561) 4-10-41 (993561) 4-01-73

 • Hazar şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745030, ş.Hazar, kwartal 33, j.3-а

  (993240) 2-43-70 (993240) 2-45-17

 • Magtymguly etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745180, Magtymguly etrap, köçe Durdyhan Ýanyk, j.7

  (993248) 4-18-81 (993248) 4-03-59

 • Lebap welaýatynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi

  746100, ş. Türkmenabat, köçe Magtymguly, j.2

  (993422) 3-15-22 (993422) 3-19-09

 • Köýtendag etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746670, şäherçe Köýtendag, köçe Türkmenbaşy, j.48

  (993440) 2-09-33 (993440) 2-09-34

 • Tagtabazar etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746520, d/b Azatlyk, 6-njy pagtaçylyk brigadasy

  (993568) 5-21-05

 • Türkmengala etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745430, ş. Türkmengala, köçe Magtymguly, j.25

  (993569) 3-06-26 (993569) 3-06-28

 • Wekilbazar etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  745480, şäherçe Mollanepes, köçe Zelili, j.17

  (993558) 6-11-94 (993558) 6-11-95

 • Ýolöten etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi

  746420, Ýolöten etrap, köçe Garaşsyzlyk, j.1

  (993560) 6-28-01