Rezýume giňişleýin

Isleg bildirilýän boş iş orun:

hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenler

Jynsy:

Erkek

Bilimi:

orta hünär bilimi

Bilimi boýunça hünäri:

Hasapçy

Iş tejribesi (ýyl):

5-7 года

Isleg bildirilýän zähmet haky (ТМТ):

3000 манат

Iş güni:

doly iş gün

Daşary ýurt dillerini bilmek:

Ru

Sürüjilik şahadatnamasynyň barlygy:

Hususy awtoulagyň barlygy:

Ýaşaýan sebiti:

Balkan

Habarlaşmak üçin maglumatlar