Rezýume giňişleýin

Isleg bildirilýän boş iş orun:

işgärler we hünäre gönükdirmek boýunça hünärmenler

Jynsy:

Erkek

Bilimi:

ýokary hünär bilimi

Bilimi boýunça hünäri:

Hukukçy

Iş tejribesi (ýyl):

2-3 ýyl aralyk

Isleg bildirilýän zähmet haky (ТМТ):

1900 манат

Iş güni:

doly iş gün

Daşary ýurt dillerini bilmek:

Ru

Sürüjilik şahadatnamasynyň barlygy:

Hususy awtoulagyň barlygy:

Ýaşaýan sebiti:

Aşgabat şäheri

Habarlaşmak üçin maglumatlar