Rezýume giňişleýin

Isleg bildirilýän boş iş orun:

hasapçylar, maliýe we karz boýunça hünärmenler

Jynsy:

Aýal

Bilimi:

ýokary hünär bilimi

Bilimi boýunça hünäri:

Maliýe gözegçiligi

Iş tejribesi (ýyl):

1 yyl

Isleg bildirilýän zähmet haky (ТМТ):

4000 манат

Iş güni:

doly iş gün

Daşary ýurt dillerini bilmek:

Tm,Ru

Sürüjilik şahadatnamasynyň barlygy:

Hususy awtoulagyň barlygy:

Ýaşaýan sebiti:

Aşgabat şäheri

Habarlaşmak üçin maglumatlar