Rezýume giňişleýin

Isleg bildirilýän boş iş orun:

biologlar, botanikler, zoologlar we şoňa golaý hünärler boýunça hünärmenler

Jynsy:

Erkek

Bilimi:

ýokary hünär bilimi

Bilimi boýunça hünäri:

Biotechnology

Iş tejribesi (ýyl):

1 yyl

Isleg bildirilýän zähmet haky (ТМТ):

2500 манат

Iş güni:

doly iş gün

Daşary ýurt dillerini bilmek:

Tm,Ru,En

Sürüjilik şahadatnamasynyň barlygy:

Hususy awtoulagyň barlygy:

Ýaşaýan sebiti:

Aşgabat şäheri

Habarlaşmak üçin maglumatlar