Rezýume giňişleýin

Isleg bildirilýän boş iş orun:

hukuk gurşawyndaky hünärmenler

Jynsy:

Erkek

Bilimi:

ýokary hünär bilimi

Bilimi boýunça hünäri:

Hukukçy; Halk hojalygynyñ dolandyrylyşy we ykdysadyýet

Iş tejribesi (ýyl):

5-7 ýyl aralyk

Isleg bildirilýän zähmet haky (ТМТ):

7700 манат

Iş güni:

doly iş gün

Daşary ýurt dillerini bilmek:

Ru

Sürüjilik şahadatnamasynyň barlygy:

Hususy awtoulagyň barlygy:

Ýaşaýan sebiti:

Aşgabat şäheri

Habarlaşmak üçin maglumatlar