04 Aprel 2023

762

Baýramaly etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Şeýle hem okaň