Habarlar

28.11.2022

Türkmenistanyň Prezidenti halkara festiwala we maslahata gatnaşyjylara Gutlag hatyny iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Milli aýdym-saz sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwala we maslahata gatnaşyjylary forumyň dabaraly...

26.11.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

25-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi diýip...

25.11.2022

Türkmenistanyň Prezidenti obasenagat toplumynyň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi

24-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň...

24.11.2022

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi

23-nji noýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi...

22.11.2022

Abu-Dabide Türkmenistanyň Prezidentiniň we BAE-niň Prezidentiniň arasynda gepleşikler geçirildi

21-nji noýabrda resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine gelen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabide BAE-niň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan...

21.11.2022

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi birnäçe täze Kanunlary makullady

19-njy noýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň sekizinji mejlisi geçirildi diýip, TDH habar berýär....