Habarlar

26.02.2024

2024-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistanda birnäçe medeni çäreler geçiriler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 23-nji fewralda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa şu ýylyň mart aýynda geçiriljek esasy çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyp ulanmaga berilmeginiň tertibi barada hasabat berdi....

26.02.2024

ÝUNISEF Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasyna sertifikat gowşurdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherine iş saparynyň çäklerinde bu ýerde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy....

26.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Ýolbaşçysyna «Hormatly il ýaşulysy» adyny berdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana şanly 70 ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi....

26.02.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

...

26.02.2024

Arkadag şäherinde täze çagalar seýilgähi gurlar

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 24-nji fewralda Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň çäklerinde gurulmaly binalardyr desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy....

24.02.2024

Türkmenistanda «Gadymy Änew medeniýeti» atly halkara ylmy maslahaty geçiriler

Türkmenistanda «Gadymy Änew medeniýeti» atly halkara ylmy maslahaty geçirmäge taýýarlyk görülýär. Bu barada sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer N.Amannepesow hasabat berdi....