09 Noýabr 2023

163

Türkmenistanyň Prezidenti Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň mejlisine gatnaşmak üçin Daşkende bardy

Şeýle hem okaň