15 Maý 2022

55

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-niň Prezidentiniň aradan çykmagy zerarly geçirilýän hatyra çärelerine gatnaşdy

Şeýle hem okaň