03 Iyun 2022

91

Türkmenbaşy şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň , guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Şeýle hem okaň