Döwlet durmuş kömek puly

Döwlet durmuş kömek puluna pensiýa hukugy bolmadyk, 62 ýaşy dolan erkek adamlaryň we 57 ýaşy dolan aýal maşgalalaryň hukugy bardyr.

Döwlet durmuş kömek pulunyň bellenilmegi üçin gerekli resminamalaryň sanawy