Habarlar

11.02.2022

Türkmenistanyň Prezidenti COVID-19 bilen kesellän Wladimir Žirinowskä tiz wagtda sagalmagyny arzuw etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Liberal demokratik partiýasynyň başlygy Wladimir Žirinowskä hat iberip...

10.02.2022

Russiýanyň ilçisi türkmen diplomatlaryny hünär baýramçylygy bilen gutlaýar

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin Russiýanyň diplomatik korpusyny we türkmen kärdeşlerini hünär baýramçylygy bilen gutlady....

09.02.2022

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentine duýgudaşlygy üçin minnetdarlygyny bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy....

08.02.2022

Türkmenistanyň Prezidentine Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine sebitleriň taýýarlygy barada hasabat berildi

Şu gün geçirilen iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary...

07.02.2022

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

Şu gün — 7-nji fewralda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl bolýar. Şanly sene mynasybetli Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny berdi. Onda şeýle setirler bar:...

05.02.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýdan gaýdyp gelensoň 3 günlük karantine gitdi

5-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidentiniň Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyryn iki günlük sapary tamamlandy. Türkmen Lideriniň baştutanlygyndaky wekiliýet günüň ikinji ýarymynda Türkmenistana gaýdyp geldi....