Habarlar

29.05.2023

Türkmenistanda Gurban baýramy 28-29-30-njy iýunda belleniler

Türkmenistanda Gurban baýramy şu ýylyň 28-29-30-njy iýuny günlerinde belleniler. Bu barada anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky Hökümet mejlisinde habar berildi....

26.05.2023

Türkmenistan BMG-niň Jenaýatyň öňüni almak we jenaýat adalaty geňeşiniň 32-nji sessiýasyna gatnaşýar

Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasary Begenç Gurbangulyýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet BMG-niň Jenaýatyň öňüni almak we jenaýat adalaty geňeşiniň (CCPCJ) 32-nji Sessiýasyna gatnaşýar. Bu barada Wenadaky türkmen diplomatik wekilhanasynyň metbugat gullugy tarapyndan habar berildi....

25.05.2023

Aşgabatda Mümkinçiligi çäkli ýaşlar üçin Adam hukuklary boýunça mekdebiň treningleri geçirilýär

Aşgabatda Mümkinçiligi çäkli ýaşlar üçin adam hukuklary boýunça mekdebiň çäginde treningler geçirilýär. Okuw Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça Ýokary Komissarlygynyň (OHCHR) Merkezi Aziýa üçin Sebit bölüminiň howandarlygynda guralýar....

24.05.2023

24-25-nji maýda «Ak şäherim Aşgabat — 2023» halkara sergisi geçiriler

24-25-nji maýda Aşgabat şäher häkimligi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde «Ak şäherim Aşgabat» XXII köpugurly halkara sergisini geçirýär....

22.05.2023

Mary şäherinde Merkezi Aziýanyň we Hytaýyň Ýaşlar forumy geçiriler

Noýabr aýynda Türkmenistanyň Mary şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň Ýaşlar forumy geçiriler. Şeýle başlangyjy 18-nji maýda Sian şäherinde geçirilen ilkinji «Merkezi Aziýa—Hytaý» sammitinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow öňe sürdi....

19.05.2023

Türkmenistanda Adam hukuklarynyň ählumumy Jarnamasynyň kabul edilmeginiň 75 ýyllygyna bagyşlanan seminarlar tamamlandy

2—16-njy maý aralygynda Aşgabatda we ýurduň ähli welaýatlarynda «Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça kanunçylygynyň halkara hukugynyň kadalary bilen sazlaşdyrylmagy» atly seminarlar geçirdi. Seminarlar Adam hukuklarynyň ählumumy Jarnamasynyň kabul edilmeginiň 75 ýyllygyna, şeýle hem Wena Jarnamasynyň we Hereket Maksatnamasynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyldy....