Habarlar

25.11.2023

Aşgabatda Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisi geçiriler

24-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ileri tutulýan wezipeler, başga-da birnäçe meseleler girizildi....

25.11.2023

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümetiň nobatdaky mejlisini geçirdi

24-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça ileri tutulýan wezipeler, başga-da birnäçe meseleler girizildi....

24.11.2023

Aşgabatda Kuraş boýunça dünýä çempionaty badalga alýar

Paýtagtymyz Aşgabat ýene bir iri sport ýaryşynyň geçirilýän merkezine öwrüler. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, 23 — 28-nji noýabrda ak mermerli paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesinde Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty geçiriler....

24.11.2023

Türkmenistan SPECA ýurtlarynyň sergisinde milli önümleri bilen tanyşdyrdy

Şu ýylyň 20 — 24-nji noýabry aralygynda Azerbaýjanyň Baku şäherinde BMG-niň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetleri üçin ýörite Maksatnamasynyň (SPECA) günleri geçirilýär. Bu iri çäräniň çäginde, ýagny 21 — 22-nji noýabrda Baku şäherinde «SPECA sebitini...

23.11.2023

Türkmenistan dünýäde ilkinji bolup «EKSPO — 2025»-iň gurluşyk meýdançasynda Döwlet baýdagyny dikdi

14 — 16-njy noýabrda Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri B.Goçmollaýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Ýaponiýada gulluk iş saparynda boldy. Saparyň çäklerinde «EKSPO — 2025» Bütindünýä sergisiniň gurluşyk işleri bilen tanşyldy, şeýle-de degişli ýolbaşçylar tarapyndan Türkmenistana ilkinji bolup Milli pawilýonyny gurmak üçin ýer bölegi bölünip berildi....

23.11.2023

Türkmenistanda Malaýziýanyň täze ilçisi işläp başlady

22-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Malaýziýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mohd Suhaimi bin Ahmad Tajuddini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy....