Habarlar

31.03.2022

Aşgabatda ýerli derejedäki jemgyýetçilik hyzmatlarynyň täze nusgasynyň ösüşi ara alnyp maslahatlaşyldy

30-njy martda Aşgabatda ýerli derejedäki birleşen we ýokary hilli jemgyýetçilik hyzmatlary boýunça Bilelikdäki maksatnamanyň Dolandyryş komitetiniň dördünji ýygnagy geçirildi diýip, BMGÖM-iň metbugat maslahatynda habar berilýär....

30.03.2022

Hytaýda Türkmenistanyň we Eýranyň daşary işler ministrleri duşuşdylar

Hytaýda Owganystana goňşy döwletleriň daşary işler ministrleriniň 3-nji duşuşygynyň çäklerinde Hytaýyň Tunsi şäherinde Türkmenistanyň we Eýranyň daşary işler ministrleriniň arasynda gepleşikler geçirildi....

29.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

28-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň...

28.03.2022

Ikitaraplaýyn duşuşykda Türkmenistan bilen BSG-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

25-nji martda Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň nobatdaky mejlisi...

26.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Hökümetiň täze düzümini tassyklady

25-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bu wezipä saýlanyp, Ministrler Kabinetiniň ilkinji mejlisini geçirdi, onda Hökümetiň täze düzümini tassyklamak, döwlet durmuşynyň häzirki meseleleri we aýry-aýry resminamalaryň taslamalary ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy....

25.03.2022

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtda täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

24-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler...