Habarlar

23.07.2022

Türkmenistan BMG-de birnäçe parahatçylyk söýüjilikli başlangyçlary taýýarlaýar

Türkmenistan BMG-de döwletara gatnaşyklarynda özara ynamy pugtalandyrmaga gönükdirilen birnäçe parahatçylyk söýüjilikli başlangyçlary taýýarlaýar....

22.07.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş sapary bilen ugrady diýip, TDH habar berýär....

21.07.2022

Türkmenistanyň Prezidenti «Çalyk Holding» kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

20-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş...

20.07.2022

Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň gurluşygyna badalga berildi

19-njy iýulda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň düýbüni tutmak dabarasy...

19.07.2022

Bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy

Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek...

18.07.2022

Türkmenistanyň Prezidenti halkara ulag maslahatyna gatnaşyjylara Gutlag hatyny iberdi

Sizi «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş» atly halkara maslahatyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn....