Bildirişler

16.08.2022

Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Tejen şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi, 2022-nji ýylyň 26-njy awgustynda Tejen şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň edara binasynda (Tejen şäheriniň Magtymguly köçesiniň 35-nji jaýy) sagat 09:00-dan-12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

02.08.2022

Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna

Mary şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 19-njy awgustynda Mary şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminde sagat 10:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

02.08.2022

Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna

Baýramaly şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 19-njy awgustynda Mary “Çeper” halyçylyk kärhanasynyň Baýramaly önümhanasynyň binasynda sagat 9:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

02.08.2022

Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem welaýatyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna

Serhetabat etrabyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 12-nji awgustynda Serhetabat şäheriniň medeniýet öýünde sagat 10:00-dan 13:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

28.07.2022

Aşgabat şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Bagtyýarlyk etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 9-njy awgustynda S.Türkmenbaşy şaýolynyň 81-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň edara-binasynda sagat 09:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

21.07.2022

Balkanabat şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň , guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Balkan welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi hem-de Balkanabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2022-nji ýylyň 29-njy iýulynda Balkanabat şäheriniň Atamyrat Annanyýaz ogly köçesiniň ugrynda ýerleşýän, Balkan welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Balkanabat köpugurly sport toplumynda, sagat 10:00-dan-12:00-a çenli boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...