Bildirişler

07.08.2023

Iş berijileriň dykgatyna!

Ýurdumyzyň ilaty üçin hödürlenýän sanly hyzmatlaryň gerimini giňeltmek hem-de sanly hyzmatlaryň elýeterliligini gazanmak maksady bilen, Ministrligiň mlsp.gov.tm domen ady bilen hereket edýän web-saýtynda “Elektron hasabat” atly sanly hyzmat döredildi. “Elektron hasabat” sanly hyzmatyň kömegi bilen iş berijiler Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi edaralaryna tabşyrylýan pudaklaýyn statistik hasabatlaryny onlaýn tertipde tabşyryp bilerler....

07.08.2023

Sakarçäge etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Sakarçäge etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 16-njy awgustynda Sakarçäge etrabynyň tehniki orta hünär mekdebinde, sagat 10:00-dan 12:00-a çenli boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

07.08.2023

Baýramaly etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Baýramaly etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 16-njy awgustynda Baýramaly etrap medeniýet bölüminde sagat 10:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

07.08.2023

Garagum etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Garagum etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 10-njy awgustynda Garagum etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminde sagat 09:00-dan 11:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

13.07.2023

Wekilbazar etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Wekilbazar etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 20-nji iýulynda Wekilbazar etrabynyň Medeniýet bölüminde, sagat 10:00-dan 12:00-a çenli boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...

13.07.2023

Baýramaly şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Baýramaly şäheriniň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi 2023-nji ýylyň 19-njy iýulynda Baýramaly şäheriniň Medeniýet bölüminde, sagat 10:00-dan 12:00-a çenli boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär!...